องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประวัติวันมาฆบูชา มาฆบูชา 2557
ประวัติวันมาฆบูชา มาฆบูชา 2557 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน "ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษากับแผนพลังงาน" ภายใต้โครงการ เยาวชนสัญจร เรียนรู้เรื่องพลังงาน กับวันพลังงาน นอกห้องเรียน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๕๙ จังหวัดสมุทรสงคราม มอบผ้าห่มกันหนาว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 11 กุมภาพันธ์ 2557 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงในแหล่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รับรางวัลเกียรติยศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ เครื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ ๓
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หมู่ที่ ๔
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าที่ท ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลพระพรหม หมู่ที่ ๕
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลพระพร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางขันแตก
สมุทรสงคราม
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
เดลินิวส์
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ