ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]
................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาด (จำนวน 3 แห่ง) ในพื้นที่ตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2566 ]
................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าสามัคคีและแข่งขันเรือพาย ณ คลองบางช้างต่ย ม.7 เชื่อม ม.8 ต.บางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]
................................................................................................................................................................................................