องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
  โครงการลงแขก ลงคลองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หม...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีของ อปท. โดย...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งป...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญท...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 14]
 
  พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระ...[วันที่ 2023-05-07][ผู้อ่าน 14]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ จัดประชุมผู้ปกครอง ป...[วันที่ 2023-05-07][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ หมู่ที่ ๔ บ...[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๒[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ หมู่ที่ ๓ บ...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 66]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ รับการตรวจนิเทศติดตา...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19