องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเต...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 20]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 219]
 
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่[วันที่ 2019-12-17][ผู้อ่าน 122]
 
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี พ.ศ.2562[วันที่ 2019-09-17][ผู้อ่าน 195]
 
  โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปร...[วันที่ 2019-08-07][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยประชุม...[วันที่ 2019-08-05][ผู้อ่าน 131]
 
  พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชั...[วันที่ 2019-07-28][ผู้อ่าน 178]
 
  ตรวจติดตามคุณภาพของอาหารกลางวันนักเรียนในระดับประถ...[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 154]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 112]
 
  เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๖ ต...[วันที่ 2019-07-04][ผู้อ่าน 18639]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วม...[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถว...[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 159]
 

หน้า 1|2