องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการลงแขก ลงคลองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หม...
  กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีของ อปท. โดย...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งป...
  โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปร...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สมุทรสงคราม ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะเปียก
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้