องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพ...
    วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อาจารย์และนักศึกษา...
  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...
   

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต...

  โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
   

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป...

  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่ช...
   

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเส...

 
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน Social Distancing

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562