องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2023-03-19
2023-03-19
2023-03-09
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-03
2023-03-03
2023-03-02
2023-03-01
2023-02-28