องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก


วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับทีมทวนสอบอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-07
2023-05-07
2023-04-26
2023-03-30
2023-03-29