องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์) ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก


วันนี้ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์) ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในเบื้องต้น
ทั้งนี้ องค์การบริการส่วนตำบลบางขันแตก ขอพระคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
และขอกราบขอบพระคุณพระครูโสภิตวิริยากร (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าคณะตำบลอัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ที่ให้ความอนุเคราะห์รถเข็น (วีลแชร์) ดังกล่าว

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-07
2023-05-07
2023-04-26
2023-03-30
2023-03-29