องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3


วานนี้ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-07
2023-05-07
2023-04-26
2023-03-30
2023-03-29