องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


รับมอบข้าวสาร จากพระครูโสภิตวิริยากร (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าคณะตำบลอัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รับมอบข้าวสาร จำนวน 20 ถุง จากพระครูโสภิตวิริยากร (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าคณะตำบลอัมพวา เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 7 ถุง
เพื่อนำมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันแตก จำนวน 27 ครัวเรือน

2023-05-31
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-07
2023-05-07
2023-04-26
2023-03-30
2023-03-29