องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๒


วันนี้ พฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๒
โดยมีผู้สูงอายุ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13