องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13