องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13