องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
นำโดย นางสาวกิติดารัชต์ พิพัธนะกฤตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
โดยลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลบางขันแตก
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน

2023-08-23
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-13