องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


มอบรถเข็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ที่ 12


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเบื้องต้น

ทั้งนี้ องค์การบริการส่วนตำบลบางขันแตก ขอขอบพระคุณ นางดุษฎี ยมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ผู้ประสานงาน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามที่ให้ความอนุเคราะห์รถเข็นดังกล่าว

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14