องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
  กิจกรรมทำบุญในวันมาฆบูชา[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อถวายความ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการพาลูกจูงหลานฟังเทศน์บรรยายธรรม ประจำปีงบประ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 29]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25