องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมว ในพื้น...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 17]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในสถานศึกษา และศูนย์พัฒน...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 10]
 
  พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ป...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 15]
 
  การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบ่อ[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวิ...[วันที่ 2024-04-09][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการกระทำผ...[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 45]
 
  น้องๆ พร้อมคณะครู เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจ...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 35]
 
  ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ประจำป...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกร...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27