องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  โครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กวัยเรีย...[วันที่ 2024-02-27][ผู้อ่าน 51]
 
  กิจกรรมทำบุญในวันมาฆบูชา[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อถวายความ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประ...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการพาลูกจูงหลานฟังเทศน์บรรยายธรรม ประจำปีงบประ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 47]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28