องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
  กิจกรรมงานวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรี...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมงานวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบาง...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 40]
 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 20]
 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 18]
 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-12-26][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และแข่...[วันที่ 2023-12-19][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนัดตาว่าย[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 60]
 
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงพุ่ม เ...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการลงแขก ลงคลอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองเก่า[วันที่ 2023-11-23][ผู้อ่าน 63]
 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญ ...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 114]
 
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร...[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 65]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26