องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3/2566[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 73]
 
  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากต่อแตน ในพื้นที่หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 56]
 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 47]
 
  มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่อ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการลงแขก ลงคลองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หม...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโค...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีของ อปท. โดย...[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งป...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 91]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27