องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
  ลงพื้นที่มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ (วีลแชร์) ให้แก่ผ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 44]
 
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้อ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 96]
 
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้อ...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 44]
 
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้อ...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 40]
 
  ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 7 ตำบล...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการส...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 90]
 
  ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็นให้แ...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมจิตอาสาโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอา...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3RS ป...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญท...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคมและการมีส่วนร่วมข...[วันที่ 2023-02-12][ผู้อ่าน 72]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26