องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  กิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 112]
 
  รับมอบเกียรติบัตรและป้ายการดำเนินงาน[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฐมวัยสานรักษ์จากทา...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฐมวัยสานรักษ์จากทา...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฐมวัยสานรักษ์จากทา...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการ “แม่กลองรวมพลัง 10 วัน ฝังถังขยะเปียก 100%...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการ “แม่กลองรวมพลัง 10 วัน ฝังถังขยะเปียก 100%...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการฝึกอบรม การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและระงับอ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 111]
 
  ดำเนินการฝังถังขยะเปียกในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบา...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 112]
 
  ติดตามการแพร่ระบาดของโรคหัดแมว ในพื้นที่หมู่ที่ 4[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 70]
 
  มอบถังขยะเปียก สำหรับฝังถังขยะเปียกในครัวเรือน[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 119]
 
  กิจกรรมให้ความรู้สถานประกอบการ[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 90]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27