องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 210]
 
   กิจกรรมสำรวจและให้ความรู้สถานประกอบการ[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 123]
 
  ต้อนรับข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 161]
 
  พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพร...[วันที่ 2022-06-05][ผู้อ่าน 196]
 
  กิจกรรมสำรวจและให้ความรู้สถานประกอบการ[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 256]
 
  กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน (ภาคสมัค...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 125]
 
  ส่งบุคลากรโอน (ย้าย)[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 102]
 
  กิจกรรมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่ช...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 203]
 
  กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแน...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 241]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 168]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และโครงกา...[วันที่ 2022-05-15][ผู้อ่าน 147]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28