องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก


วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2566

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าสำงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รองนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก และ อพม.ตำบลบางขันแตก

ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ส่งผลให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้

- เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม และพัดลม 1 เครื่อง

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน

- พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย เจ้าอาวาสวัดอินทาราม รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และข้าวสาร จำนวน 5 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม

- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

โดยหลังประสบเหตุ ครอบครัว (บุตรสาว) จะเป็นผู้รับผู้ประสบเหตุ (มารดาและน้องสาว) ไปดูแลที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14