องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 514 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]2
2 ความรู้เรื่องโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก [ 10 เม.ย. 2567 ]4
3 สถานการณ์และแนวโน้ม PM2.5 เขตสุขภาพที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. [ 26 มี.ค. 2567 ]7
4 เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ [ 26 มี.ค. 2567 ]7
5 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน [ 20 มี.ค. 2567 ]14
6 สถานการณ์และแนวโน้ม PM2.5 เขตสุขภาพที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. [ 19 มี.ค. 2567 ]9
7 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ให้คุ้มครองผู้ซื้อหมู่บ้านจัดสรรก่อนมีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 แจ้งแนวทางการจัดการรักษาสาธารณูปโภค และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านให้กับผู้จัดสรรที่ดิน และผู้ซื้อที่ดินได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางดังก [ 19 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้าแข่งขัน การประกวดทำอาหารคาว - หวาน [ 12 มี.ค. 2567 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้ไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]22
10 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย กำจัดสิ่งปฏิกูล [ 8 มี.ค. 2567 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ - ครภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้ไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]39
12 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" ระดับประเทศ [ 7 มี.ค. 2567 ]14
13 ฮีทสโตรก ในผู้ป่วยเรื้อรัง [ 7 มี.ค. 2567 ]11
14 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ธนาคารขยะ อบต.บางขันแตก [ 7 มี.ค. 2567 ]19
15 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน - การประกวดทำอาหารคาว-หวาน [ 4 มี.ค. 2567 ]13
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ (โดยวิธีการขายทอดตลาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]72
17 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย คาว - หวาน ตามโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน [ 29 ก.พ. 2567 ]29
18 ขอเชิญเที่ยวงาน "ตลาดนัดชุมชน ตำบลบางขันแตก" ตามโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน [ 29 ก.พ. 2567 ]15
19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]10
20 ธนาคารขยะ อบต.บางขันแตก เปิดทำการ วันที่ 1 มีนาคม 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26