องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
   
 
 

 

 


  กิจกรรมทำบุญในวันมาฆบูชา
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิ...
  โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ และติดตามการใช้ประโยชน์ถ...
  โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรม หลักส...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สมุทรสงคราม ทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะเปียก
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้