องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 722 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ม.1 ต.บางขันแตก (บริเวณวัดแม่น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์และเสียงตามสาย ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 7 วัน ในโครงการจุดตรวจปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาด (จำนวน 3 แห่ง) ในพื้นที่ตำบลบางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าสามัคคีและแข่งขันเรือพาย ณ คลองบางช้างต่ย ม.7 เชื่อม ม.8 ต.บางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]5
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งบริเวณซอยเลียบนที ม.2 ต.บางขันแตก ยาวไม่น้อยกว่า 142.00 เมตร สูง 1.25 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2566 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 30 คัน เพื่อใช้ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนผิวจราจรที่เป็นหลุม มีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ 3, 5, 7, 10 และ 12 ต.บางขันแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 370 ลิตร และน้ำมัน 2T จำนวน 14 ลิตร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ (ศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]26
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]25
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลขทะเบียน 60 - 6088 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษใช้ไฟฟ้าและเข้าเล่มโดยใช้คันโยก รุ่น 2088 B จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานช่างในการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุสะพานไม้สองหัสข้ามลำกระโดงสาธารณประโยชน์ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37