องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]89
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]88
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมารตฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]94
4 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององคืการบริหารส่วนตำบลบางขันแตก [ 23 เม.ย. 2564 ]97
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]100
6 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานจ้างรักษาวินัย [ 21 ธ.ค. 2563 ]92
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 9 มี.ค. 2563 ]94
8 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2563 ]105
9 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]95
10 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม [ 26 มิ.ย. 2562 ]105
11 การปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2562 ]114
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 26 มิ.ย. 2562 ]100
13 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]108