องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายณรงศักดิ์  แย้มเกษร  
     ผู้อำนวยการกองช่าง      
     
 
 
  (ว่าง)
 
          วิศวกรโยธา       
 
     
 
 
 (ว่าง)
  (ว่าง)
 นายช่างโยธา
 นายช่างโยธา
     
(ว่าง) นางสาวรัตติกร แก้วมณี นางสาวอมรรัตน์  เสรีสมนึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
   
    นายธีระพล วุฒิพานิช
              
 คนงาน