องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]6
2 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]14
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]15
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]18
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]25
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]38
7 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]50
8 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]15
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]56
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]80
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]87
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) [ 13 ม.ค. 2565 ]84
13 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]80
14 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]85
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (สตง.) [ 8 มี.ค. 2564 ]94
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 30 ก.ย. 2563 ]79
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) [ 29 มิ.ย. 2563 ]115
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) [ 3 เม.ย. 2563 ]110
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]97
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) [ 26 ธ.ค. 2562 ]87
 
หน้า 1|2