องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)


วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางขันแตก
โดยมีนายอภิศักดิ์ บุญท้วม และนายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก พร้อมด้วย สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
มารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และร่วมกันจัดทำแผน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 และ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2
โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางขันแตก มาให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14