องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 355]
 
  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ที่แสดงความป...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 509]
 
  ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค (ข้าวสาร)[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 233]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกให้การสนับสนุนช่วยเห...[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 359]
 
  สนับสนุนถุงยังชีพในการกักตัว สำหรับผู้ใกล้ชิดผู้ป่...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 198]
 
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อ...[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วม...[วันที่ 2021-04-30][ผู้อ่าน 410]
 
  กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดทำให้ก...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 104]
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานคร...[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 582]
 
  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 369]
 
  ทำความสะอาด อาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์เเละสื่อการเรีย...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 359]
 
  กิจกรรมในหน่วยการจัดประสบการณ์ "หนูน้อยตาวิเศษ"[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 563]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27