องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ดำเนินการตัดหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก และประชาชนในพื้นที่

ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณซอยบางนางจีน 5 และซอยบางนางจีน 6 พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันแตก

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14