องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว


องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมให้บริการ
📌ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
📌ทำหมันสุนัขและแมว
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ระหว่างวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
โดยผลการดำเนินการจัดกิจกรรม มีดังนี้
🔶 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ให้บริการทั้งสิ้น จำนวน 51ตัว
🐕สุนัข 26 ตัว เพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 14 ตัว
🐈แมว 25 ตัว เพศผู้ 11ตัว เพศเมีย 14 ตัว
🔺ทำหมัน 51 ตัว ฉีดวัคซีน 51 ตัว
🔷 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ให้บริการทั้งสิ้น จำนวน49 ตัว
🐕สุนัข 13 ตัวเพศผู้ 6 ตัวเพศเมีย 7 ตัว
🐈แมว 34 ตัว เพศผู้ 19 ตัวเพศเมีย 15 ตัว
🔺ทำหมัน 48 ตัว ฉีดวัคซีน 49 ตัว แมวไม่ได้ทำหมัน1 ตัว

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22