องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท พงศ์เจริญชัย คอนกรีต หมู่ที่ 6


วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท พงศ์เจริญชัย คอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันแตก
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข และมีความถูกต้องในการขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2024-07-12
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-14