องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ กิจกรรมพัฒนาคลองบางขันแตก


วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รองนายก สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลองบางขันแตก ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22