องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 698]
 
  เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๖ ต...[วันที่ 2019-07-04][ผู้อ่าน 19034]
 
  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วม...[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 1919]
 
  โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถว...[วันที่ 2017-04-26][ผู้อ่าน 526]
 
  โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถว...[วันที่ 2017-03-28][ผู้อ่าน 787]
 
  โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถว...[วันที่ 2017-02-28][ผู้อ่าน 482]
 
  โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถว...[วันที่ 2017-01-24][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการ บางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถว...[วันที่ 2016-11-29][ผู้อ่าน 390]
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2560[วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 341]
 
  คนบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายพ่อห...[วันที่ 2016-09-18][ผู้อ่าน 369]
 
  โครงการคนบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถ...[วันที่ 2016-08-30][ผู้อ่าน 536]
 
  ผู้ว่าพาเข้าวัดฯ[วันที่ 2016-08-29][ผู้อ่าน 365]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27