องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-02-23
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-08