องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 208]
 
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 218]
 
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพ...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 578]
 
  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...[วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 279]
 
  โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 322]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่ช...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 402]
 
  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 240]
 
  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้อง...[วันที่ 2021-02-11][ผู้อ่าน 398]
 
  กิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเป็นการลดการสะสม การแพร่กระ...[วันที่ 2021-01-28][ผู้อ่าน 93]
 
  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้อง...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 275]
 
  รับโล่เกียรติยศ ITA Awards ในการประเมินคุณธรรมและค...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 378]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยวิสามั...[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 294]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27