องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกอบเตียงสนาม...[วันที่ 2021-08-12][ผู้อ่าน 430]
 
  ปฏิบัติงานจุดตรวจ/คัดกรองฯ ตามมาตรการเร่งด่วนเชิงพ...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 480]
 
  มอบถุงยังชีพในการกักตัว สำหรับผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโรค...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 271]
 
  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 260]
 
  ปฏิบัติงานจุดตรวจ/คัดกรองฯ ตามมาตรการเร่งด่วนเชิงพ...[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 469]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจา...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 391]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจา...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 276]
 
  โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์รักสามัคคี ทำความดีถวาย...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 277]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจา...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 298]
 
  รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 592]
 
  ลงตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลบางขันแตก ภายใต...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 355]
 
  ลานกีฬาและนันทนาการตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหว...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 217]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27