องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


แสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและการคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล 2565


วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
#ร่วมแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตและการคอรัปชั่น
#เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล2565

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22