องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายก อบต. เข้ารับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 43


องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เข้ารับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 43
โดยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22