องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยดำเนินกิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ ๑๒ บ้านนัดตาว่าย ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22