องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. อสม.
ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566
ณ บริเวณหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บางขันแตก

โดยในวันนี้ (29 ธ.ค. 2565) เวลา 11.50 น. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายประกิต อึ้งเจริญ ปลัดอำเภอ
และเวลา 15.15 น. นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตำบลบางขันแตก มอบกาแฟ และน้ำดื่ม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22