องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ส่งข้าราชการ โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติหน้าที่


วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เดินทางไปส่ง นายชัชชัย เชื่อมชิต โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22