องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


กิจกรรมทำความสะอาด กวาดพื้น ฉีดล้าง บริเวณลานวัดธรรมสถิติ์วราราม (วัดคู้)


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จัดกิจกรรมทำความสะอาด กวาดพื้น ฉีดล้าง บริเวณลานวัดธรรมสถิติ์วราราม (วัดคู้)
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการตลาด ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลายและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำสำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22