องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สม...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมลงตรวจ ให้ความรู้สถานประกอบการ และรับสมัครอ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 177]
 
  พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพร...[วันที่ 2022-08-13][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ...[วันที่ 2022-08-13][ผู้อ่าน 123]
 
  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยผ่านการพ่น...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในว...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 137]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกครั้งแรก สม...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยผ่...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 176]
 
  ต้อนรับข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 148]
 
  พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพร...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 95]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28