องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)


วันนี้ ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีราชรัตนราชกัญญา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ซึ่งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตกเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลบางขันแตก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศักดิ์ บุญท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15