องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


วานนี้ วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาปศุสัตว์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15