องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3


วานนี้ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ลงพื้นที่รับลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-28
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15