องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดฯ หมู่ที่ ๓ บ้านนางพิมพ์


วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก นำโดย นายอภิศักดิ์ บุญท้วม และนายอำนวยวิทย์ น่วมศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ กศน. อำเภอเมืองฯ

ร่วมกิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยดำเนินกิจกรรม เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านนางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15