องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๒


วันนี้ พฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๒
โดยมีผู้สูงอายุ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15