องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.bangkhunteak.go.th

 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ รับการตรวจนิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2566


วันนี้ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รับการตรวจนิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2566
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-14
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-16
2024-05-15